Cuộc sống

CBAM – WESGO đồng hành tuyển sinh chương trình ABE- UK

CBAM – WESGO đồng hành tuyển sinh chương trình ABE- UK

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về quyết tâm thực hiện mục tiêu có ít nhất 1 triệu doanh nghiệp hoạt động hiệu quả vào năm 2020, ngày 12/12/2016, Trường Đào tạo Quản lý Doanh nghiệp (CBAM) vừa ký kết hợp tác với Wesgo độc quyền đào tạo chương trình ABE-UK tại Việt Nam. Dịp này, CBAM – WESGO đồng hành tuyển sinh khóa mới 2017-2020.

Trang 5
 « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » Next  » Last