Khách mời

Du lịch Việt Nam 2016 đón nhận một luồng gió mới hết sức thành công

Du lịch Việt Nam 2016 đón nhận một luồng gió mới hết sức thành công

Gặp ông Nguyễn Hữu Thọ - Chủ tịch hiệp hội du lịch Việt Nam vào một buổi sáng thứ 7 tại Rex Saigon hotel ông phàn nàn vì bận việc quá không có thời gian để chăm sóc cháu nội được, tôi bảo ông bây giờ nghỉ hưu rồi không làm Tổng giám đốc Saigontourist nữa,chỉ làm ở hiệp hội du lịch Việt Nam thôi mà được trọng dụng như vậy thì quá vinh hạnh rồi, ông cười và nói có gì thì chúng ta bắt đầu đi, thời gian hạn hẹp lắm.

Trang 2
 « Previous 1 2 3 4 5 6 7 » Next  » Last